Omschrijving

Voor het project ‘Natuurvriendelijk Ontmantelen’ zijn wij per direct op zoek naar een Projectleider met ervaring in de uitvoering van natuur-gerelateerde projecten.

De functie  

De komende 10 jaar zullen ca. 80 platforms, gebruikt voor de productie van olie en gas, uit productie gaan en worden verwijderd door de betreffende operators. Daarnaast worden ook twee offshore windparken (Egmond aan Zee en Prinses Amalia) vanaf 2027 respectievelijk 2028 ontmanteld. De operators geven hiermee invulling aan hun decommissioning verplichtingen. 

Op en rondom de steenbestortingen, fundaties en/of pijlers van deze platformen en windturbines hebben zich hardsubstraat gemeenschappen gevestigd, die niet op de overwegend zanderige zeebodem van de zuidelijke Noordzee kunnen groeien. Daar waar dit meerwaarde biedt voor de ecologie van het omliggende gebied, kan het wenselijk zijn om deze constructieonderdelen gedeeltelijk en onder strikte voorwaarden achter te laten. 

In de huidige situatie is het om verschillende redenen niet mogelijk om dit te realiseren. Natuur en Milieu, Stichting De Noordzee, EBN, Element NL, NWEA en Nexstep willen gezamenlijk verkennen of het onder strikte voorwaarden mogelijk is om op enkele locaties bepaalde constructie-onderdelen van olie- en gasplatformen, windplatformen (transformatorplatformen) en windturbines (i.e. gedeeltelijk ontmanteld) achter te laten in het Nederlandse deel van de Noordzee ten behoeve van de biodiversiteit onder water.

Voor dit project, ‘Natuurvriendelijk Ontmantelen’, is de volgende einddoelstelling geformuleerd: een raamwerk opstellen voor natuurvriendelijk ontmanteling, waarbij procedures en randvoorwaarden worden uitgewerkt voor een zorgvuldige afweging en uitvoering van gedeeltelijke ontmanteling van infrastructuren voor olie-, gas- en windenergiewinning met een ontmanteldatum na 2026 (i.v.m. verwachte doorlooptijd), zodat een onbedoelde precedentwerking voorkomen wordt. Dit raamwerk zou als richtlijn voor natuurvriendelijk ontmantelen voor toekomstige offshore projecten als standaard kunnen gelden en als aanvulling op het document (bovenwettelijke) Best Beschikbare Technieken ((b)BBT) van het Noordzee-overleg voor decommissioning gebruikt kunnen worden.

In de eerste fase van dit project hebben de zes bovengenoemde organisaties focus gegeven aan:

 1. Gezamenlijk een beeld te vormen wanneer en onder welke condities gedeeltelijk opruimen voor de natuur gewenst zou kunnen zijn.
 2. Gezamenlijk beeld van welke barrières er vanuit de verschillende perspectieven (technisch, juridisch, ecologisch, stakeholders) zijn en de mogelijke impact op de volgende stap(pen) van het project.
 3. Gezamenlijk inventariseren wat er nodig is om het mogelijk te maken om constructie-onderdelen achter te laten ten behoeve van de biodiversiteit en welke (onderdelen van) infrastructuren deze meerwaarde biedt. 
 4. Indien dit kansrijk wordt geacht, het zetten van de vervolgstappen inclusief tijdslijn om deze situatie ook daadwerkelijk te creëren. 

 

De Projectleider zal de volgende fases van het project ‘Natuurvriendelijk Ontmantelen’ leiden. De hierbij behorende taken zijn onder andere:

 • De scope van het project voor de komende fases verfijnen, samen met de bijbehorende planning, mijlpalen, deliverables.
 • Het opstellen van het Werkplan en Budget voor de zes organisaties, alsmede het monitoren en verklaren van realisaties volgens PM standaarden, in samenwerking met de Business Controller.
 • De voortdurende samenwerking tussen de zes organisaties formaliseren en organisatorisch ondersteunen.
 • De financiering van het project rondkrijgen.
 • De bijdrage van zes organisaties in de werkgroepen regelen. Het proces rondom het opstellen van het raamwerk voor gedeeltelijk ontmanteling op de Nederlandse Noordzee ondersteunen.
 • De uitvoering van interne en externe onderzoeken volgen en de internationale ontwikkelingen rondom gedeeltelijke ontmanteling verkennen.
 • Draagvlak voor het project creëren bij het Noordzee Overleg, de Ministeries van EZK, I&W en LNV, SodM…
 • Het vertegenwoordigen, namens de 6 organisaties, o.a. binnen de samenwerkingsverbanden, bij de Ministeries en in de context van internationale evenementen m.b.t gedeeltelijke ontmanteling.

 

De Projectleider is betrokken bij multidisciplinaire (sub)projecten en onderhandelingen met een complexe structuur en uiteenlopende belangen. De functie vraagt regelmatig mondelinge en schriftelijke interactie met 6 betrokken organisaties en de externe stakeholders van dit project en evenals nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van de opdrachtgever EBN.

 

Gewenste ervaring

 • Min. 10 jaar aantoonbare werkervaring in een projectleider rol in natuur-gerelateerde projecten, bij voorkeur in een multidisciplinaire omgeving.
 • Ervarende stakeholdermanagementvaardigheden (NGO’s, brancheorganisaties voor de windsector en de olie- en gassector, Ministeries van EZK, I&W en LNV).
 • Affiniteit met wijzigen van juridische processen zoals het OSPAR-verdrag, de Nederlandse Mijnbouwwet.
 • Ervaring met het samenwerken met de Nederlandse Ministeries.
 • Ervaring met offshore infrastructuren is een pré.
 • Sterke redactionele en adviesvaardigheden.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

 

Overige

 • In opdracht van de BU Gastransitie van EBN.
 • Rapporteert aan de stuurgroep van het project, dagelijkse afstemming met de EBN vertegenwoordiger
 • Inhuur voor min. 6 maanden tot 1,5 jaar op basis van het passeren van de verschillende mijlpalen van het project.
 • 0,6 FTE (3 dagen per week).
 • Startdatum: zo snel mogelijk.

Company information

Energie Beheer Nederland is een publiek energiebedrijf. We investeren kennis, kunde en financiële slagkracht om samen sneller een duurzaam energiesysteem te bouwen. Onze activiteiten richten zich op drie kerngebieden: de gastransitie, de warmtetransitie en CO2 opslag- en transportsystemen. Zo dragen we bij aan betrouwbare en betaalbare energie voor Nederland vandaag én aan een duurzaam en CO2-neutraal energiesysteem voor morgen. Dit is onze ambitie en onze drive: Energising the Transition.

Deel deze vacature

Reageren

Procedure voor het aanbieden van een kandidaat

Reageren op een aanvraag

 • Zorg ervoor dat jouw CV of dat van een van jouw medewerkers up-to-date is
 • Check of de kennis, ervaring, beschikbaarheid en voorwaarden goed aansluiten op de aanvraag
 • Heb je vragen? neem dan gerust contact met ons op zodat je verder kunt met de procedure
 • Sluit alles goed aan? wij ontvangen graag het CV en een korte motivatie via het VMS

Wij geven feedback

 • We beoordelen het CV en de motivatie om te zien of het een match is
 • Indien nodig nemen wij contact met je op om het aanbod door te nemen
 • We selecteren de best passende kandidaat (of kandidaten) en stellen deze voor aan de klant
 • Je ontvangt vanuit het VMS een bericht over de status (aangeboden bij klant, reserve of afgewezen)

Gesprek bij de klant

 • We bespreken de aangeboden kandidaten met de inhurende manager van de klant
 • De inhurend manager geeft aan welke kandidaat (of kandidaten) op gesprek mogen komen
 • We nemen contact met je op om het gesprek in te plannen en bereiden je goed voor.
 • Indien jij of jouw kandidaat niet wordt uitgenodigd voor een gesprek dan ontvang je hiervan een bericht.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op

 

*
*
*